Structuur
 Huurders Belangen Lingesteden

 

 

 

  Wilt U kontakt met het
  bestuur van de HBL ?

  Bel of mail een van de
  onderstaande adressen:

  Voor
  Lingewaal 
 
(West Betuwe)
  tel: 06 46458984

  e-mail:
 
HBL1Lingesteden@hetnet.nl

 

  Voor Leerdam (VHL)
  tel: 06 42471248

  e-mail:
  hbl.lingesteden@upcmail.nl

 

 

 

 

 

 

 

               Naast het HBL bestuur bestaan er de:
           
        Buurt Kontakt Personen
               met als afkorting genaamd
BKP_ers.

Deze personen hebben het het directe kontact met U,
als Huurder bij
KleurrijkWonen (voormalig CWL), zij kunnen uw vraag aanhoren en u op de juiste weg helpen om de problemen aan te pakken.
Goede kontakten en een goed netwerk zijn nodig om dit waar te maken.

Het bestuur van de HBL is als volgt samengesteld:

Hr. Erik Jakobs   Voorzitter  
Mevr. Jannie van Dijk
Mevr. Annie Arnts
  1˚ secretaris
  2˚ secretaris

 
co÷rdinatie BKP   Lingewaal
Mevr. Jannie van Dijk   Penningmeester  
Mevr. Wil Kemkes   Lid  co÷rdinatie BKP Leerdam
Hr. Gert de Rooij   Lid  co÷rdinatie BKP Leerdam
Mevr. Elly v. Ballgoyen   Lid  

Het bestuur heeft de contacten met KleurrijkWonen als zijnde de Verhuurder en Woningbeheerder.

De BKPer (buurt kontakt persoon) heeft het directe contact met U als huurder. Om dicht bij u, als huurder, te staan zijn er korte lijnen gemaakt.

De indeling in wijken is als volgt:

Leerdam

Lingewaal

   Centrum

 Asperen

   Oost 1
   Oost 2

 Herwijnen

   Noord 1
   Noord 2
   Noord 3
   Noord 4
   Noord 5

 Heukelum

   Ter Leede

 Spijk

   West
   West Links 1
   West Links 2
   West Links 3
   West Links 4
   West Rechts 1
   West Rechts 2
   West Rechts 3

 Vuren

   Kedichem  
   Schoonrewoerd  

Wilt u meer weten over wie bij U als kontakt persoon optreedt, klik dan hier op: BKPers

 


Home Pagina

Over HBL

Structuur_HBL

BKP_ers

KleurrijkWonen