Wat is de HBL?

De Huurders Belangenorganisatie Leerdam is opgericht in 1995. Oorspronkelijk alleen voor de gemeente Leerdam maar in 2005 is het werkgebied uitgebreid met de gemeente Lingewaal.
De naam is toen gewijzigd in:


  Huurders Belangenorganisatie Lingesteden
 

  Doelstelling van de HBL:

  • Opkomen voor de belangen van huurders van KleurrijkWonen.

  • Het waarborgen van de rechtspositie van huurders en de leefbaarheid in de directe omgeving bevorderen.

  • Het geven van voorlichting. advies en ondersteuning bij problemen met KleurrijkWonen aan huurders.
     

 Hoe werkt de HBL?
 Om dit te kunnen realiseren moest er aan een aantal voorwaarden         worden voldaan. Allereerst is een goede samenwerking nodig met verhuurder KleurrijkWonen.

Daarom is er regelmatig overleg met zowel de directie (voor organisatie en beleid) als met de teammanagers voor Leerdam en Lingewaal (voor de dagelijkse gang van zaken). Alle afspraken hierover zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen het bestuur van KleurrijkWonen en de HBL. 

Naast het bestuur zijn binnen de HBL
Buurt Kontakt Personen (BKPers) aktief. Elke BKPer heeft een eigen buurt als zijn of haar werkgebied. Daar is zij of hij het eerste aanspreekpunt van de HBL. Donateurs kunnen altijd direct contact opnemen met de eigen BKPer. In geval van een vraag of een probleem bekijken ze samen welke actie ondernomen moet worden.


De HBL is aangesloten bij de
Nederlandse Woonbond Dit is de landelijke organisatie die opkomt voor de belangen van huurders. Indien nodig kan de HBL de Woonbond om advies vragen,  bijvoorbeeld op juridisch gebied. ook organiseert de Woonbond cursussen waaraan zowel de BKPer als bestuur deel kunnen nemen zodat hun kennis up-to-date blijft.

Donateur worden?

Eigenlijk zou iedere huurder van KleurrijkWonen donateur moeten zijn van de HBL. Na het lezen van deze pagina kun je als huurder eigenlijk alleen maar zeggen: "De HBL, daar wil ik bijhoren."
En waarom ook niet.
Samen staan we sterk, hebben wij een vinger in de pap en wordt er naar ons en U geluisterd.
Kortom: als u zich vertegenwoordigd wil weten door mensen die hetzelfde willen als u en die u kunnen helpen als er vragen of problemen zijn, wordt dan donateur van de HBL.
Voor de kosten hoeft u het zeker niet te laten.
Als donateur van de HBL betaalt u slechts 0,45 per maand. 


Klik op, Ik ga naar Donateurspagina

Voor overige vragen kunt u bellen naar een van de hieronder vermelde telefoonnummers, wilt u mailen dan zijn hier de volgende mail adressen.
 

   Postbus 18
   4140 AA    Leerdam

   tel: 06 42471248   e-mail: hbl.lingesteden@upcmail.nl

   Voor Lingewaal:
   tel:
06 46158984   e-mail: hbl1leerdam@hetnet.nl

Wat is en waar staat en hoe werkt de
HBL

 

 

 

 

 

 

Met de woonkernen:
Kedichem
Schoonrewoerd
Oosterwijk

Met de woonkernen:
Asperen
Herwijnen
Heukelum
Spijk
Vuren


    Start Pagina 

 Structuur_HBL

       BKP_ers       

 KleurrijkWonen