Correspondentie HBL_organisatie
 

 

Terug naar Home_page

Leerdam, 20 juli 2010.

SOCIAAL PLAN LEYENBURG ACTIEF

 

Dinsdag 13 juli ondertekenden KleurrijkWonen en de Huurders Belangenorganisatie Lingesteden (HBL) het Sociaal Plan voor de bewoners van seniorencomplex Leyenburg in Heukelum. KleurrijkWonen gaat het gebouw vervangen voor nieuwbouw.

 Een plan voor bewoners

Het sociaal plan is een plan voor de bewoners en beschrijft al hun rechten en plichten tijdens de geplande ‘vernieuwbouw’. Zo beschrijft het plan de hoogte van de vergoedingen, die KleurrijkWonen uitkeert aan bewoners. KleurrijkWonen heeft het sociaal plan in samenwerking met de HBL opgesteld. Sinds 13 juli is dit document van kracht voor alle huidige, vaste bewoners van Leyenburg. De eerste bewoners verhuizen op dit moment al naar een wisselwoning en de verwachting is dat het eerste gedeelte van de sloop eind 2010 zal plaatsvinden.

Dit betekent dat er naast 50 tot 59 seniorenappartementen ook ruimte komt voor zorgpartijen, zoals een tandartspraktijk, een uitvalsbasis voor de thuiszorg en mogelijk een buitenschoolse opvang. Daarnaast komen er algemene ontmoetingsruimtes. Daar kunnen onder andere bewoners elkaar ontmoeten en deelnemen aan activiteiten. Kortom: het wordt een complex waar de inwoners van Heukelum tot op hoge leeftijd lang en zelfstandig kunnen wonen met waar nodig ondersteuning op het gebied van zorg- en dienstverlening.

Wonen, zorgen en ontmoeten

Nu de plannen voor Leyenburg gestaag vorderen, werd
het tijd voor een sociaal plan.
Begin juni presenteerde KleurrijkWonen de
nieuwbouwplannen aan bewoners en omwonenden,
die enthousiast reageerden.
Op dit moment verwerkt de architect de laatste
opmerkingen, zodat de bestemmingsplanprocedure
op korte termijn gestart kan worden.
Het nieuwe gebouw krijgt de functie van
woonzorgcomplex.

 

 

 

 

Noot aan de redactie.

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Jaap van Dam, directeur/bestuurder bij KleurrijkWonen, telefoonnummer (0345) 67 29 11.

 

 

Terug naar begin pagina