Terug naar HBL meningen

Correspondentie HBL_organisatie

Terug naar Hoofdpagina

 

 

Bestuursleden van de organisaties.

 

 

   

Terug naar Hoofdpagina
 

                                                                                 

Deil, 23 maart 2010.

HUURDERSPLATFORM EN KLEURRIJKWONEN ONDERTEKENEN
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

Gisteravond hebben de heer Van der Pol (voorzitter van het Huurdersplatform) en Jaap van Dam (directeur KleurrijkWonen) een samenwerkingsovereenkomst ondertekend, waarin zij de inspraak- en participatiemogelijkheden van huurders hebben vormgegeven.

Met de ondertekening van de overeenkomst benadrukken de lokale huurdersorganisaties (verenigd in het Huurdersplatform) Ún KleurrijkWonen het belang dat zij hechten aan het betrekken van huurders bij het beleid van de corporatie.

Beide partijen willen graag in een open en goede sfeer met elkaar samenwerken, met respect voor elkaars doelstellingen. De samenwerkingsovereenkomst vormt het raamwerk waarbinnen zij dit doen en biedt een kader voor be´nvloeding van het beleid van KleurrijkWonen.

In het Huurdersplatform zitten vertegenwoordigers van:

HuurdersBelangenVereniging Culemborg,

HuurdersBelangenOrganisatie Gemeente Geldermalsen,

Huurdersraad Giessenlanden,

Huurders Belangenorganisatie Lingesteden.