Terug naar Hoofdmenu

       
  
HBL en uw privacy
 

Sinds 25-05-2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. In de AVG is uw privacy beter beschermd.

Ook een stichting als HBL valt onder deze Europese regelgeving.


 Klik hier  Knoptekst   voor Verwerkersovereenkomst    

Uw persoonsgegevens mogen alleen na uw toestemming worden gebruikt. U dient te weten aan wie u deze gegevens verstrekt en voor welk doel deze gegevens worden gebuikt. Het moet ook gemakkelijk zijn om de toestemming weer in te trekken.

Persoonsgegevens voor HBL kunnen zijn: uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres.

 HBL gebruikt geen gegevens  zoals  uw  geboortedatum,  geboorteplaats  en            Burger Service Nummer.

 HBL gebruikt uitsluitend de gegevens die nodig zijn om met u te communiceren.

De woningcorporatie KleurrijkWonen verstrekt geen persoonsgegevens van hun huurders aan HBL of andere partijen.

 Wij ontvangen alleen de adressen van de woningen, zonder de gegevens van de huurder(s). Dit geldt ook andersom: wij verstrekken zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan KleurrijkWonen of andere organisaties.

Uitgezonderd zijn de persoonsgegevens van onze donateurs. Het incasseren van de maandelijks lidmaatschapskosten van Stichting HBL wordt verzorgd door Verwerker KleurrijkWonen en is er per 4 april 2019 een Verwerkersovereenkomst aangegaan tussen HBL en KleurrijkWonen waarin de privacy wordt beschermd volgens de meest recente wettelijke voorschriften. U kunt deze Verwerkens vinden onder de button Privacy op onze site.

Er geldt tevens dataportabiliteit. Dat houdt in dat u recht heeft om de gegevens die wij van u hebben opgeslagen in een standaardformaat te ontvangen. Zo heeft u daar controle op. De overheid controleert ons. Ook heeft u het recht om te worden vergeten. Als uw gegevens zijn verwijderd moeten deze gegevens daadwerkelijk in alle systemen zijn verwijderd.

Volgens de AVG moet bekend zijn welke functionarissen/personen bij uw gegevens kunnen. Dat is bij HBL uitsluitend het dagelijks bestuur, met assistentie van de webmaster die de veiligheid van de gegevens bewaakt. Dit houdt voor HBL in dat alle persoonsgegevens in een aantoonbaar beveiligde en gecertificeerde omgeving zijn opgeslagen. De gegevens van onze donateurs bevinden zich niet op computers of andere apparaten van de bestuurders.

Vragen over AVG kunt u stellen via onze e-mail: hbl.lingesteden@upcmail.nl